Školení

  • Provádíme odborné školení pro jednotlivce i skupiny.
  • Je možné školení na místě, ve vaší firmě nebo v našich školících prostorách, případně v jiných adekvátních prostorách. Náklady na školící místnosti nejsou součástí ceny kurzu a hradí je vždy v plné výši strana školeného.
  • Školení probíhá individuálně, podle potřeb a požadavků školeného. Školit vás bude náš grafik, programátor, SEO specialista, copywriter, projektový manažer, případně další odborníci. Složení školícího týmu bude vybráno na základě vašich požadavků na školení.

 

Školení pro koncového uživatele

Kurz vycvičí uživatele v práci s vlastní webovou aplikací spojenou administračním systémem. Během školení se naučíte ovládat publikační systém tak, aby jste byli schopni spravovat vlastní webovou aplikaci. Nejčastěji se během školení probírá:

  • používání jednotlivých modulů komplexního administračního systému ExpertWeb, např. komplikovanější modul zajišťující kompletní vnitropodnikovou správu produktů a informací o nich
  • provázanosti a možnosti kombinování jednotlivých modulů
  • pojmy a zásady propagace produktů na internetu, automatizaci a správu komunikace se zákazníkem i s ostatními propagačními médii
  • základy vytvoření vlastních modulů

Celý proces zadávání a správy dat i s možnými eventualitami projdeme na názorných příkladech formou zadáváním ukázkových dat, dodaných ze strany školených uživatelů.

Počet hodin školení: 42

Počet hodin závěrečného ověření znalostí: 2

Cena kurzu pro jednoho uživatele: 13.100 Kč bez DPH

Školení pro správce prezentací

Práce s administračním systémem pro profesionální tvorbu webových aplikací. Školení je zaměřeno pro pokročilé uživatele, kteří spravují prezentace koncovým zákazníkům nebo kteří narazili na limity existujících modulů a chtějí vytvářet své vlastní. Mimo možnosti školení pro koncové uživatele se zde probírá systém vytváření nových modulů a logika efektivity používání současných modulů v porovnání s naprogramováním vlastních modulů.

Počet hodin školení: 68

Počet hodin závěrečného ověření znalostí: 5

Cena kurzu pro jednoho uživatele: 32.500 Kč bez DPH

Poptávka / kontaktní formulář