Expertweb je publikační systém

Publikační systém je nástroj pro vytvoření webové prezentace. Samotné tvorbě ale nevyhnutelně předchází správná analýza, sběr dat a důkladná příprava podkladů. Na této stránce vysvětlíme posloupnost jednotlivých kroků. Podle tohoto návodu zjistíte, jak velkou část příprav zvládnete vlastními silami. S dalšími úkony můžeme pomoci my, případně jiný správce vaší webové prezentace. Ceny za úkony najdete v sekci ceník.

Analýza současné prezentace

Před samotnou tvorbou prezentace doporučujeme udělat základní analýzu současné prezentace a změnit strukturu, aby odpovídala očekávání návštěvníka prezentace.

Pro tuto analýzu je potřeba komunikace s vámi, musíme znát vaše předpokládané cíle, potřeby a očekávání.

Základní SWOT analýza odhalí:

 • sílu: v čem vynikáte, co budeme propagovat
 • slabiny: kde máte mezery, které budeme vyplňovat
 • příležitosti: čeho chcete dosáhnout
 • hrozby: co vás ohrožuje + uvést minimálně 2 nejsilnější konkurenty

Dále je potřeba zjistit na jakého zákazníka míříte - muž, žena, firma – ideálně co nejpodrobněji, např. žena na rodičovské dovolené, nebo naopak pouze větší společnosti s vlastními výrobními středisky apod.

Součástí analýzy je také velmi důležitá analýza dvou nejsilnějších konkurentů.

V případě, že analýzu vynecháme, budete mít funkční prezentaci, která nemusí přivádět žádné zákazníky.

Pokud nemáte k dispozici statistiky z Google Analytics, doporučujeme nasadit co nejdříve – ze statistik zjistíme chování uživatelů v současné prezentaci.

Drátěný model

Drátěný model reprezentuje logickou strukturu prezentace, navigaci (menu) a aktivní prvky (tlačítka, odkazy). Přehledně tak můžeme zjednodušit a zpříjemnit uživatelům orientaci v prezentaci.

Grafický návrh

Vychází ze současné prezentace a změn, které si upřesníme na drátěném modelu

Důležitá poznámka: U fotografií použitých při tvorbě grafického návrhu platí pravidlo kvality:

 • pokud možno profesionální a vyfocené z autentických míst
 • pokud budou použité fotografie z fotobanky, lidé je většinou ignorují a nemají tak vypovídací hodnotu
 • nekvalitní fotografie snižují opticky kvalitu celé firmy

Vytvoření prezentace

Po návrhu a odsouhlasení drátěného modelu vytvoříme finální verzi prezentace.

Důležitá poznámka: Prezentace by také měla mluvit stejným jazykem, který osloví cílové publikum a zároveň bude text hodnotný pro vyhledávače.

 • Ideální je vytvořit nebo upravit texty copywriterem, tedy člověkem, který má zkušenosti s tvorbou textů pro media. Zná požadované nároky vyhledávačů a pravidla dobré čitelnosti a poutavosti textu pro čtenáře.

Spuštění prezentace

Po spuštění prezentace doporučujeme sledovat chování zákazníků v prezentaci pomocí Google Analytics, chování návštěvníků a heatmap (souhrn, kam se návštěvníci nejčastěji dívají / klikají).

V případě, že se návštěvníci nechovají tak, jak předpokládáme, můžeme na základě těchto údajů provést testování nebo změnu některých prvků prezentace.

Chování návštěvníků po spuštění prezentace, optimalizace

 • sledujeme chování návštěvníků ve vaší prezentaci moderními analytickými nástroji
 • můžeme tak zjistit jak se zákazník chová, z jakého důvodu stránku opouští, na jaká místa na stránce se nejčastěji dívá a jaké používá odkazy
 • na základě těchto dat můžeme dělat úpravy prezentace tak, aby docházelo k více konverzím návštěvníka na zákazníka
 • můžeme také použít techniku A/B testování, kdy zobrazujeme dvě rozdílné stránky dvěma skupinám návštěvníků a zjistíme, která verze je úspěšnější
 • tuto metodu je možné aplikovat až při vyšší návštěvnosti prezentace, jinak nemá vypovídací hodnotu

Poptávka / kontaktní formulář